BAČKA I MLIN UNION SKLOPILI UGOVOR O PORAVNANJU

 

18. mart '07.

Nedavno potpisanim ugovorom o poravnanju kojim su dva najveća sivačka preduzeća AD "Bačka" i AD Mlin "Union" izmirila međusoban potraživanja praktično je stavljena tačka na desetogodišnji period tokom kojeg nisu sarađivala.

Spornih 30 miliona dinara, predstavljali su nepremostivu prepreku ka spontanoj i logičnoj saradnji između preduzeća koje sa bavi poljoprivrednom proizvodnjom i preduzeća koje se bavi preradom poljoprivrednih proizvoda iz istog mesta.

Sudski proces trajao je čitavih deset godina. Privatizacijom i dolaskom novog rukovodstva na čelo ovih preduzeća jednostavna poslovna logika pobedila je zamršenu i nejasnu situaciju.

- Spor se vodio ni manje ni više nego deset godina. Čak je došlo i do podele sela zbog ove dve firme. Gospodin Vlaskalić i ja odlučili smo da efikasno i brzo rešimo taj problem koji sputava našu saradnju. Seli smo za isti sto i u nekoliko reči uz saglasnost i odobrenje gospodina Jerkovića, vlasnika Bačke spor je rešen u najkraćem mogućem roku - kaže Mile Rašeta, generalni direktor Bačke.

otvoreno novo poglavlje u saradnji "Bačke" i Mlina "Union" -
Mile Rašeta i Rajko Vlaškalić

- Union je imao izvršnu presudu na taj iznos, međutim taj dug realno i nije postojao s obzirom da je to već ranije izmireno. Bačka je tužila za povraćaj te iste robe u njihove silose tako da smo mi praktično bili jedan korak ispred u tom sudskom postupku. Dogovorili smo se da ne kočimo jedni druge i da se na dalje ne prave nikakvi dodatni troškovi - veli rajko Vlaškalić, direkor AD Mlin "Union" i nastavlja - Otvorili smo mogućnost za nastavak saradnje. Sada je na nama da pronađemo rešenja kako da iskoristimo ekonomsko-tehnološke prednosti Mlina Union, s jedne i Bačke s druge strane iste celine. Od buduće saradnje dvaju preduzeća imaće interes i čitavo selo koje bi trebalo opet da zauzme značajan privredni položaj na tržištu Srbije ali i šire.

Ugovor je sproveden krajem februara i više nema nikavih potraživanja između Bačke i uniona. Obe strane ne kriju zadovoljstvo činjenicom da je u svim tim dešavanjima pobedio zdrav razum.

- Mi imamo pšenicu, oni imaju mlin i samo uzevši troškove transporta robe do nekog drugog udaljenijeg prerađivača u pitanju su ogromne uštede. Šta je bilo u prošlosti u to ne ulazimo. Mi smo takvo stanje zatekli i evo uspešno smo ga rešili. Nema koraka napred ako ne rešimo probleme iz prošlosti - naglašava Rašeta.

Oba direktora veruju da je ovim ugovorom o poravnanju na obostranu korist i zadovoljstvo otvoreno novo, bolje i lepše poglavlje u saradnji dvaju sivačkih preduzeća. I Vlaškalić i Rašeta jednistveni su u oceni da je zapravo najveću korist dobilo selo Sivac i njegovi meštani.

Nekada, u zlatna vremena sivačke privrede važilo je pravilo da se sva sivačka pšenica prerađuje u Sivcu. Da li je ovo naznaka nekih novih boljih vremena za sivac i Sivčane ostaje da se vidi.

Priredio Radoje Cvijović.

 

 

POČETNA STRANICA
ODŠTAMPAJ STRANICU