POSTAVLJENA PRVA EKO-TABLA

 

04. jun '07.

Informativna tabla sa pozivom na zaštitu prirodne oaze Mali Stapar postavljena je proteklog vikenda na ulazu u ovo malo naselje nedaleko od Sivca.

Tablu su izradili i postavili članovi Udruženja građana "Ekult" iz Sivca sa željom da na ovaj način, prigodnim fotografijama i kratkom porukom utiču prvenstveno na mlade, ali i nešto starije građane ovih naselja da se angažuju na zaštiti i očuvanju životne sredine.

Tabla je ukrašena plakatima na kojima su prikazani autentični detalji iz biljnog i životinjskog sveta snimljeni u sivačkoj prirodi.

U toku je izrada novih ekološko-edukativnih sadržaja, od kojih će najpre biti realizovano postavljanje novih tabli na ulasku i izlasku iz Sivca.

Glavni cilj Udruženja, na dugoročnom planu je da se razvija ekološka svest mladih tj. da se njihove aktivnosti i razmišljanja usmere u pravcu koji će obezbediti opstanak šume, proširenje zelenog pojasa oko naselja Sivca i Malog Stapara, zaštitu kanala od raznih zagađenja i sačuvati kanalsku vodu zdravom i bogatom florom i faunom.

Priredio Radoje Cvijović.

 

 

POČETNA STRANICA
ODŠTAMPAJ STRANICU