LIKOVNA KOLONIJA '07

 

11. februar '07.

U želji da pomognu uređenje prostorija i nabavku neophodnih medicinskih materijala i aparature za ambulante sivačkog odeljenja Doma zdravlja, slikari iz Sivca, Kule, Sombora i Vrbasa u prostorijama zdravstvene stanice Sivac organizovali su likovnu koloniju.

- U želji da se sivačka ambulanta za odrasle unapredi kako aparaturom tako i organizacijom organizovali smo ovu izložbu - rekao je dr Miloš Popović (na slici desno), šef zdravstvene stnice u Sivcu i nastavio - Ova kolonija će biti komercijalna, znači sve slike su za prodaju sa tim da je naša želja da sa prikupljenim sredstvima napravimo jedan mobilni EKG, aspirator i novu aparaturu za laboratoriju. Sve to, ići će isključivo preko reversa sivačke mesne zajednice što bi trebalo da osigura da sva nabavljena oprema ostane u Sivcu bez obzira na to koji direktor odlazi, a koji dolazi.

Sve slike nastale na koloniji su na prodaju i biće izložene u prostorijama Narodne biblioteke u Sivcu, a oni primerci koji se ne prodaju biće ponuđeni na susretu Sivčana u Novom Sadu zakazanom krajem marta.

Svoj doprinos plemenitom cilju dali su slikari Svetislav Šljukić, Rajko Čabarkapa, Mikloš Čanadi, Zoran Ćirović, Nada Štrbac, Bojan Cvetković, Milenko Buiša, Nikola Brkanović, Josip Kler, sveštenik Milan Malinić, Milorad Rađenović i Milan Uzelac.

Priredio Radoje Cvijović.

 

 

POČETNA STRANICA
ODŠTAMPAJ STRANICU