0
 
 

 

 

MALI STAPAR KAO CENTAR NAUTIČKOG TURIZMA

 

08. decembar '07.

Uz minimalna finansijska ulaganja, koristeći prirodne lepote i bogatstvo kulturno-istorijskog i industrijskog nasleđa u smislu održivog razvoja, Mali Stapar bi mogao postati centar nautičkog turizma u Vojvodini - zaključeno je na sastanku koji održan nedavno u Sivcu, a povodom isticanja kandidature Malog Stapara za domaćina Svetske konferencije kanala koja će biti održana 2009. godine u Srbiji.

Predstavnici lokalne samouprave, eko-aktivisti i drugi zainteresovani građani Sivca imali su priliku da vide zanimljivu prezentaciju o istorijatu Svetske konferencije kanala, kao i o razvoju kanalskih mreža u Engleskoj, Kanadi, Francuskoj i Americi.

Prezentaciju su pripremili Krsto Pašković i Rifat Kulenović, članovi organizacije "Dunavski propeler" iz Beograda zadužene za organizaciju Konferencije posvećene svim kanalskim vodotokovima na planeti.

Mnogobrojnim ilustracijama, fotografijama i preciznim brojkama, koristeći video-ekran gosti iz Beograda potrudili su se da predstave koje sve mogućnosti pruža nautički turizam i kako bi se one mogle primeniti u našim lokalnim, i uopšte u Vojvođanskim uslovima.

- Vojvodina raspolaže sa ukupno 600 kilometara kanalske mreže. Ako se izuzme 12 kilometara vodotoka kod Vrbasa, mreža kanala je veoma pogodna za nautički turizam, jer njome mogu da se kreću plovila do dva metra gaza. Uz minimalna ulaganja, izgradnju malih marina i privezišta, kao i sanaciju prevodnica i objekata uz njih dobili bi smo izuzetno atraktivan sadržaj za nautički turizam - rekao je Krsto Pašković, predsednik udruženja "Dunavski propeler".

Mini plovidbene ture, iznajmljivanje čamaca, obilasci objekata kutlrno-istorijskog i industrijskog nasleđa, organizovanje festivala i drugih turističkih orjentisanih manifestacija mogli bi stvoriti mogućnosti za nova radna mesta, samozapošljavanje i uopšte unapređenje uslova života ove i narednih generacija stanovnika Sivca i Malog Stapara.

Proradila bi prevodnica, oživela stara šećerana, sivačka "carica" možda bi opet dobila svoju glavu, a davno zaboravljeni mlin, jedini u Evropi izgrađen na mirnim vodama mogao bi postati turistička atrakcija koja bi svojom lepotom zavela nove Sivčane, Kuljane, Beograđane, građane Evrope i sveta.

Priredio Radoje Cvijović.

 

 

POČETNA STRANICA
ODŠTAMPAJ STRANICU