0
 
 

 

 

NOVA CESTA

 

17. april '08

U jednoj od najdužih sivačkih ulica, Tršovoj ulici, u toku je presvlačenje puta novim slojem asfalta.

Priredio Radoje Cvijović.

 

 

POČETNA STRANICA
ODŠTAMPAJ STRANICU