O ZAKUPU ZEMLJIŠTA

 

27. septembar '06.

Primena Zakona o poljoprivrednom zemljištu bila je tema  predavanja koje sinoć u prostorijama sivačkog Doma kulture u organizaciji Mesne zajednice održao Aleksandar Bošnjak, savetnik ministra za poljoprivredu.

Gospodin Bošnjak je u kratkim crtama upoznao okupljene poljoprivrednike sa osnovnim načelima Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Razmatrana su pitanja o tome na koji način će državna zemlja biti izdavana u zakup i koji su osnovni uslovi za to. Naglasio je da će kompletan posao, najpre oko grupisanja zemljišta, a potom davanja mišljenja o godišnjem programu, zaštiti, urđenju i korišćenju, kao i kompletan proces javnog nadmetanja sprovoditi komisije koje će izabrati lokalna uprava.

KONKRETNO O AKTUELNIM PITANJIMA (na slici s leva
Svetozar Bukvić, Milan Subotić i Aleksandar Bošnjak)

U razgovoru je učestvovao i Svetozar Bukvić, predsednik opštine Kula. On je  prisutne upoznao sa dosadašnjim radom opštinske uprave u ovoj oblasti. Naglasio je da je zbog slabe efikasnosti rada Skupštine formirao prvu komisiju za grupisanje državnog zemljišta koje se na teritoriji kulske opštine prostire na 9.462  hektara.  Član komisije iz Sivca je živko Pejin.

Predsednik kulske opštine govorio je o mnogim konkretnim temama. Najavio je i da će se cena zakupa hektra zemljišta kretati na nivou od stotinak evra. Na ovu cenu treba dodati i poreske obaveze. Što se tiče parcelisanja zemljišta, Bukvić je predstavio predlog modela koji bi prema njegovom mišljenju mogao da zadovolji potrebe velikih, srednjih i malih proizvođača. Model podrazumeva grupisanje zemljišta na parcele od 250 do 550 hektara, parcele od 10 do 250 hektara i manje. Prema njegovim rečima najviše će biti parcela do 100 hektara čime bi se zadovoljio najveći broj zemljoradnika.

Na skupu je naglašeno da nosioci primene Zakona o poljoprivrednom zemljištu treba da budu porodična poljoprivredna gazdinstva, čije mišljenje treba da odigra ključnu ulogu prilikom dodele zemljišta u zakup.

Rečeno jei to da se zemljište izdaje u zakup na peruiod od 5 do 12 godina kada je u pitanju ratarstvo, ako su u pitanju višegodišnji zasadi onda je period izdavanja do 20 godina, a ukoliko je u pitanju zemljište koje može biti predmet restitucije tada period zakupa može trajati najviše tri godine.

Nakon izlaganja uvaženih gostiju usledila su pitanja okupljenih sivčana. Građane su najviše zanimali detalji oko modela parcelisanja zemljišta, način raspodele prihoda od poreskih sredstava, kao i mogućnost da se spreči zakup zemljišta od strane tajkuna. Velika polemika se vodila i oko izbora članova opštinske komisije za grupisanje zemljišta. Sivački ratari smatraju da zastupljenost predstavnika Sivca u toj komisiji nije nedovoljna i nije u skladu sa površinom koju obuhvata sivački atar koji se prostire na površini od oko 3.400 hektara što predstavlja trećinu od ukupnog drćavnog zemljišta na teritoriji opštine Kula

Prilog pripremio Radoje Cvijović.

 

POČETNA STRANICA
ODŠTAMPAJ STRANICU