ZAVRŠENO POŠUMLJAVANJE

 

26. februar '07.

U protekle dve sedmice na obalama sa obe strane Velikog Bačkog Kanala koji povezuje Sivac i Mali Stapar, na oko deset hektara zemljišta posađeno je tri i po hiljade stabala evroameričke topole.

Time je završen zimski deo akcije pošumljavanja ovog predela. Sadni materijal obezbedio je Institut za nizijsko šumarstvo iz Novog Sada, a pošumljavanja su obavili radnici Voda Vojvodine u saradnji sa ekološki svesnom omladinom Sivca, članovima Udruženja sportskih ribolovaca "Šaran" i Udruženja građana "Ekult".

Stručnjaci Voda Vojvodine ocenili su akciju veoma uspešnom i najavili nastavak akcije pošumljavanja na jesen.

Priredio Radoje Cvijović.

 

 

POČETNA STRANICA
ODŠTAMPAJ STRANICU