SIVAČKA FABRIKA FAZANA

 

11. oktobar '05.

Više od polovine od ukupnog broja fazanske divljači koja je obezbeđena za potrebe lovišta "Veliki Bački kanal", opštinskog lovačkog udruženja "Jarebica", proizvedeno je u objektu za uzgoj fazanske divljači "Fazanerija" u Sivcu.

Lovačko udruženje "Jarebica" obuhvata šest revira, Kulu, Kruščić, Crvenku, Ruski Krstur, Lipar i Sivac i pokriva lovnu teritoriju od ukupno 42 hiljada hektara. Za potrebe glavne lovne sezone u lovišta je pušteno oko 3.000 fazana, od tog broja oko 1.800 primeraka proizvedeno je u objektu "Fazanerija" koje, u okviru Lovačkog društva" Fazan" iz Sivca, postoji od 1946. godine a proizvodnju je počela dve godine kasnije.

Proizvodni kapacitet ovog objekta kreće se između četiri i šest hiljada fazanske piladi godišnje i daleko nadmašuje iskorišćenost.

Trenutni matični zapat broji oko 350 jedinki, među kojima vlada odnos 1:6 između fazana i koka nosilja.

 

U sklopu fazanerije nalaze su inkubatori za jaja i volijere za prihvat fazančića koji u njima borave u periodu od tri do sedam nedelja.

 

Nakon tog perioda mladi fazani se sele u posebne volijere za podivljavanje ili, prema potrebi, u prihvatilišta na lovištima. U ovim objektima ptice koje je su dotad zavisile isključivo od čoveka prilagođavaju se za život u divljini.

 

Kada dovoljno ojačaju fazani sami preleću zaštitne ograde i odlaze u divljinu.

 

 

Sivačka fazanerija okružena je bagremovim šumarkom u kome su stanište našle sive vrane, orlovi, jastrebovi, lisice, a u volijeri za podivljavanje utočište je našla jedna srna i njeno lane.

 

 

 

 

 

Sivački lovci našli su ovu srnu pre par godina negde u sivačkom ataru i kao malu i nespremnu za život u divljini smestili je u ovaj za nju sasvim bezbedan prostor.

 

Inače, sivačko lovište prostire se na 18 hiljada hektara i uz pripadajuće objekte predstavlja izuzetan turistički potencijal. Glavna lovna sezona počinje u nedelju 16. oktobra, a lov će biti otvoren na fazane, i veoma brojnu populaciju divljih zečeva. Iako su propisi po pitanju turizma u ovoj oblasti veoma strogi, očekuje se da će lovna sezona biti veoma uspešna.

Naš sagovornik, profesionalni lovočuvar Lovačkog udruženja "Jarebica", Vesko Živković poželeo je dobra lov svim lovcima : -Ovim putem lovcima Lovačkog udruženja "Jarebica" želim uspešnu lovnu sezonu i više discipline u lovištu. Dobar pogled.

Prilog pripremio Radoje Cvijović.

 

 

POČETNA STRANICA
ODŠTAMPAJ STRANICU