GASIFIKACIJA SIVCA

 

20. novembar '05.

Prema planovima JP "Kula Gas", koje se bavi gasifikacijom u opštini Kula, domaćinstva u Sivcu mogla bi biti priključena na magistralni gasovod krajem naredne godine.

Proces gasifikacije Sivca počeo je projektom iz 1988. godine koji je rađen u okviru NIS Gasa. Kompletan idejni projekat distributivne gasne mreže i projekat mreže srednjeg pritiska završen je u martu 2005. godine, da bi naknadnim uvidom u evidenciju potrošača i analizom isplativosti ulaganja u tu mrežu došlo do činjenice da ovakav projekat nije isplativ.

Juna ove godine, Kula Gas u saradnji sa Srbija Gasom i predsednikom mesne zajednice Sivac pokrenuo je reviziju projektnog zadatka gasne mreže za Sivac. Odrađena je racionalizacija projekta koji je ranije napravljen i na bazi tog novog rešenja u toku je revizija idejnog projekta za gasifikaciju naselja Sivac.

Branislav Živanović

O novom projektu gasifikacije Sivca razgovarali smo sa Branislavom Živanovićem, inženjerom u sektoru razvoja i investicija JP "Kula Gas". - Sa tehničkog stanovišta mreže izvršene su brojne optimizacije. Čelični vod, umesto celom dužinom gasovoda, biće postavljen na svega 1.500 metara, čime će biti ojačan glavni vod na kome će biti priključeni veliki industrijski potrošači, Mlin "Union", silosi i sušara DPP "Bačka" i buduća sušara za Zemljoradničku zadrugu "Sivac". Takođe, umesto starim planom predviđene dve merno-regulacione stanice, zaključeno je da je za sadašnje i buduće potrebe dovoljna samo jedna.

Napravljen je kompomis i s obzirom da je već obavljeno izuzimanje zemljišta, zatim i to da je generalnim planom NIS-a od ranije predviđena jedna glavna merno-regulaciona stanica u Sivcu, nije bio problem nastaviti ranije započete aktivnosti.

- Do kraja novembra glavni projektni zadatak bi trebao da bude gotov, onda bi smo sa njim išli u Srbija Gas da dogovorimo dalje aktivnosti. Sledeći korak biće pribavljanje saglasnosti vojske, policije, protivpožarne inspekcije, železnice i drugih institucija. Nakon toga usledilo bi projektovanje glavne merno-regulacione stanice Sivac i izvođenje radova - kaže naš sagovornik.

Oko načina finasiranja dogovoreno je da se sva sredstva mesne zajednice Sivac koja su namenjena za gasifikaciju za to i utroše. Taj finansijski doprinos Srbija Gasu treba da poveća zainteresovanost ove firme za efikasan i dinamičan proces gasifikacije.

- Realno gledano ukoliko kompletiramo svu potrebnu dokumentaciju, glavni mašinski, elektro i građevinski projekat za kompletnu gasnu mrežu Sivca, sledećeg proleća mogli bi smo krenuti u izvođenje radova pod okriljem Srbija Gasa i već naredne zime bilo bi moguće da u Sivcu, kako u industriji tako i u domaćinstvima, procuri gas - kaže Živanović.

Inače, sve aktivnosti na gasifikaciji u kulskoj opštini sinhronizovane su sa lokalnom samoupravom a za sva naselja u opštini predviđa se ubrzan prosperitet uvođenjem gasa.

Prilog pripremio Radoje Cvijović.

 

 

 

POČETNA STRANICA
ODŠTAMPAJ STRANICU