NOMADI PUSTOŠE SIVAČKI ATAR

 

Proteklog meseca na terenima Lovačkog društva "Fazan" iz Sivca sprovedena je akcija progona nomada i prehrane divljači. Ovo lovačko društvo prostire se na 18.000 hektara, od toga pod šumom se nalazi svega 2-3%, a pod naletima nomada opustošen je veliki deo sadnica i remiza zasađenih na ovim terenima.

stanje na terenu - posečena stabla i raspadnute strvine

U akciji koja je sprovedena 9. februara ove godine u sivačkom ataru na potezu Telečki potok, u nadležnosti lovočuvara Lovačkog društva "Jarebica" i uprave lovišta pomenutog društva, zatečeni su čobani sa stadom od oko 2.000 ovaca u nomadskoj ispaši. Na licu mesta je konstatovano da su ovce uništile oko 1.000 sadnica mladog zasada bagremovog drveta starosti između dve i šest godina. Ove sadnice vlasništvo su lovačkog udruženja i služe kao vetrozaštitni pojas, ali i kao lovno stanište kako za krupnu tako i za sitnu divljač.

U akciji su učestvovali Đorđe Kokot, opštinski inspektor iz Kule Milenko Kalentić, upravnik sivačkog lovačkog društva, Jefto Peruničić, predsednik sivačkih lovaca i Vesko Živković, opštinski lovočuvar, koji je za SIVAC.NET rekao nešto više o ovome:

Vesko Živković, lovočuvar

- U akciji na terenu Telečkog potoka zatekli smo 5 do 6 uginulih ovaca i 20-30 uginulih jaganjaca, što će se sa toplijim danima sigurno odraziti i na kompletnu životnu sredinu na ovom prostoru. Na samom terenu pod nadležnošću sivačkog lovačkog društva trenutno se nalazi između tri i pet hiljada nomada što ugrožava ne samo sadnice bagremovog drveta i ostalu vegetaciju, već postoji opasnost od zaraznih bolesti koje stada nomada prenose, a koje se lako mogu preneti na divljač, na prvom mestu srneću.

Problem nomađenja odnosi se na teritoriju cele opštine: - Sa problemom nomađenja, srećemo se i na ostalim lovištima u opštini. Prema procenenama na prostoru Sivca, Crvenke, Kruščića, Lipara, Kule i Ruskog Krstura nalazi se oko 8.000 nomada. Utvrđeno je da atare na ovim prostorima pohode uglavnom nomadi sa prostora Šajkaša, Đurđeva i Žablja. Uništen je veoma veliki broj sadnica i remiza, materijalna procena štete je velika i kreće se i do 250.000 dinara, međutim štete po uzgoj i zaštitu divljači su neuporedivo veće. Naša procena je da je šteta ogromna i nesaglediva jer uticaj nomadskih stada na prirodnu sredinu može izavati i dalekosežnije negativne posledice kako za divljač i vegetaciju, tako i za čoveka kao vrhunskog predatora i ključnu kariku u biološkom lancu ishrane - kaže Živković.

kad otopli lako je moguce širenje zaraze

Ovim putem apelujemo da se izvrši pritisak na sve na relevantne ličnosti i ustanove koje mogu da pomognu da se suzbije pojava nomada u Vojvodini, a koja je inače i zakonom zabranjena.

 

 

POČETNA STRANICA
ODŠTAMPAJ STRANICU