SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET

 
   
     
   

 

 

 

jun 2004

KLIKNITE NA SLIKU ZA UVECANJE

 

KLIKNITE NA SLIKU ZA UVECANJE

 

KLIKNITE NA SLIKU ZA UVECANJE

 

KLIKNITE NA SLIKU ZA UVECANJE

 

KLIKNITE NA SLIKU ZA UVECANJE

 

KLIKNITE NA SLIKU ZA UVECANJE

srndać

 

KLIKNITE NA SLIKU ZA UVECANJE

junska expedicija SIVAC.NET-a

 

TELEČKI POTOK - jun 2004

 

Severozapadno od Sivca na Telečkoj zararavni između naselja Telečka i sivačkog atara nalazi se Telečki do, drugačije nazivan i Telečki potok.

Potok koji izvire ispod Telečke svojim tokom je na nestabilnoj lesnoj podlozi oblikovao valovne crte terena.

Mestimično se kompozitno smenjuju proširenja i sužene deonice sa strmijim ili blaže položenim stranama. Dužina potoka iznosi 13 kilometara.

Zahvaljujući povoljnim klimatskim i zemljišnim uslovima, padine ovog dola bile su zasađene vinogradima i voćnjacima, a dno u skladu sa prirodnom osnovom obrađen u vredni poljoprivredni prostor.

Danas je potok većim delom godine suv na to uticaj ima izgradnja veštačkog jezera kod Krivaje, a padine su zapuštene i nekultivisane sa tragovima manjih šumskih zajednica.

 

Tekst o Telečkom potoku pripremio Zoran O. Peruničić.

 

 

POČETNA STRANICA
ODŠTAMPAJ STRANICU

 

januar 2004

KLIKNITE NA SLIKU ZA UVECANJE

 

KLIKNITE NA SLIKU ZA UVECANJE

 

KLIKNITE NA SLIKU ZA UVECANJE

 

KLIKNITE NA SLIKU ZA UVECANJE

 

KLIKNITE NA SLIKU ZA UVECANJE

 

KLIKNITE NA SLIKU ZA UVECANJE

 

 

KLIKNITE NA SLIKU ZA UVECANJE

januarska expedicija SIVAC.NET-a

 
 
   
copyright © sivac.net 2003