OZDRAVLJENJE MLINA UNION

 

17. mart '06.

Novo rukovodstvo sivačkog Mlina "Union" organizovalo je protekle sedmice sastanak sa najvećim poveriocima.

Predstavnici Vojvođanske, AIK i Kulske banke, kao i predstavnici Republičke direkcije za Robne rezerve, Fonda za razvoj i drugih partnera sivačkih mlinara jedinstveni su u stavu da je za pokretanje ovog, nekada veoma uspešnog preduzeća potrebno da Agencija za privatizaciju otpiše državna potraživanja.

Prilog pripremio Radoje Cvijović.

11. mart '06.

Analiza stanja u nedavno privatizovanom sivačkom Mlinu "Union", koju je obavio menadžment ovog preduzeća, pokazala je da je situacija veoma složena i da ukupna zaduženja ovog preduzeća prelaze 380 miliona dinara.

Žiro račun je blokiran već tri godine, kamate po dugovanjima se nagomilavaju, pa se ukupna dugovanja iz meseca u mesec uvećavaju i po nekoliko miliona. S obzirom da vrednost dugovanja višestruko prelazi vrednost objekata i da je za pokretanje proizvodnje prema procenama potrebno uložiti od 300 do 500 hiljada evra, novo rukovodstvo sivačkih mlinara sazvalo je za naredni četvrtak sastanak sa najvećim poveriocima.

Prilog pripremio Radoje Cvijović.

 

27. februar '06.

Od 1. februara ove godine funkciju direktora mlina Union obavlja g-din Vlaškalić Rajko, Sivčanin sa završenim tehnološkim fakultetom koji je radio kao tehnolog, tehnički direktor I generalni direktor Žitobačke iz Kule.

- U toku je proces situacione analize kojoj sledi reorganizacija I sanacija firme. Šta nam možete reći o tim procesima koji su u toku?

Kod sagledavanja ukupne situacije mogu reći da je veoma složena I bremenita. Ohrabrujuće u svemu tome, je raspoloženje investitora da se iznađe rešenje za nastalu situaciju, da se ona prevaziđe I da se krene napred, a takođe je ohrabrujuće raspoloženje radnika u kolektivu za prevazilaženje krize koja već duže traje, tako da zajedničkim naporima očekujem da ćemo uspeti I da ćemo vratiti imidž sivačkom brašnu koje je bilo poznato I van granica bivše Jugoslavije na trpezama Beča I Pešte.

direktor Mlina "Union", g-din Vlaškalić Rajko

Union ima odličnu sirovinsku poziciju s obzirom da je u Sivcu koji je jedna od 2 najveće katastarske oblasti čak i u ex Jugoslaviji, sa preko 15.000 hektara zemlje, što samo po sebi garantuje veću količinu pšenice. Tako da sa površine iz samog mesta Sivac može da se obezbedi sirovina za 70-ak posto kapaciteta I iz okolnih mesta koja se naslanjaju na sivački atar takođe očekujemo da nadomestimo razliku tako da se uz vrlo niske troškove transporta može da dobije kvalitetna roba I da na taj način budemo konkurentni na tržištu. Naši planovi su da radimo oko 25.000 tona pšenice godišnje I otkup 10.000 tona kukuruza godišnje sa ovoga regiona.

- Koji će onda biti proizvodni asortiman mlina Union?

Programom sanacije obuhvaćena je prvo prerada pšenice, a posle će se pristupiti I plasmanu lepeze finalnih proizvoda.

- Šta nam možete reći o strukturi zaposlenih radnika I planiranim investicijama?

Union zapošljava 70 radnika I svi su kvalifikovani za obavljanje svojih poslova. Većina ih je I radiala u vreme kad je Union bio uspešna firma. Trebaće jako kratak period da se prilagode novonastaloj situacijji I uključe u posao. Prva investicija odnosi se za osposobljavanje sušare.

- Šta nam možete reći o izgradnji partnerskih odnosa sa zemljoradničkim zadrugama u Sivcu?

Iz mog dugogodišnjeg iskustva mogu istaći da ćemo sve učiniti da budemo pouzdani partneri sa svim zemljoradničkim zadrugama u Sivcu. S obzirom da sam lično, dok sam bio direktor u Žitobačke bio partner sa sivačkim zadrugarima, mi ćemo se truditi da zajedno s investitorom vratimo poverenje I ugled Uniona ne samo sirovinskoj bazi već I na tržištu.

- Nekada je mlin Union bio sponzor košarkaškog kluba. Da li će novi vlasnik želeti da podrži mlade, kulturni I sportski život u Sivcu?

U Svakom slučaju da, jer su Union I podigli Sivčani sa 15.000 hektara zemlje, tako da ćemo se mi sad aktivirati kroz partnerske odnose. Nama će trebati više radne snage I mi ćemo se truditi da zadržimo mlade ljude na selu.

- Tekući račun je u blokadi oko 3 godine I kada očekujete redovno funkcionisanje firme?

Rasplet je u toku, ali u ovom momentu ne bih se izjašnjavao o tome jer je u toku proces sanacije firme.

Prilog pripremio Zvonimir Kuveljić.

 

 

POČETNA STRANICA
ODŠTAMPAJ STRANICU