KVALITET VODE DOBAR

 

18. april '06.

Mikrobiloški i hemijski kvalitet pijaće vode u Sivcu odgovara zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode zaključak je Zavoda za zaštitu zdravlja iz Sombora. Redovne kontrole obavljaju se dva puta mesečno, a u ispitanim uzorcima vode utvrđeno je samo povišeno prisustvo gvožđa. Ispravnost vode redovno kontroliše i Pokrajinski zavod.

Prema rečima Radislava Zorića, direktora sivačkog komunalnog preduzeća, svakog meseca obavlja se hlorisanje vode, dok se ispiranje vodovodne mreže vrši jednom ili više puta mesečno ukoliko je potrebno.

Sivačko izvorište prostire se na dvadeset hektara i raspolaže sa ukupno sedam bunara koji crpe vodu sa dubine od 120 metara. Svi bunari su remontovani i revitalizovani, od toga dva protekle godine.

U najlošijem stanju je bunar koji je u upotrebi od 1976. godine. Smanjio je izdašnost na minimum i upotrebljava se samo u "špicevima" - periodima najveće potrošnje. Zbog toga u ovom preduzeću ističu da je hitno potreban novi bunar.

- Naš cilj je da voda bude dobra i da je ima dovoljno da podmiri potrebe naših građana. U pripremi je projektna dokumentacija novog bunara, međutim, novca nema. Prema grubim procenama u izgradnju novog bunara trebalo bi investirati oko četiri miliona dinara i jedino rešenje je da se ta sredstva obezbede iz Pokrajinskih fondova. U protivnom predstoji kriza u vodosnabdevanju - naglašava Zorić.

Iako su mesnim samodoprinosom usvojenim za period 2001. do 2006. predviđena sredstva za izgradnju novog bunara, pumpe i mikrosistema u vrednosti od 8,1 milion dinara tj. 22,5 odsto ukupnih sredstava, radovi na njegovoj izgradnji nisu započeti.

Što se tiče ostalih aktivnosti vezanih za vodosnabdevanje, komunalno preduzeće svake godine vrši planiranu rekonstruciju vodovodne mreže. Prošle godine zamenjen je mikrosistem u dužini od 711 metara, sada su  metalne zamenjene okiten cevima. Preostalo je da se obavi zamena cevi u dužini 1839 metara.

- Zbog brojnih kvarova i loših okiten cevi biće obavljena i rekonstrukcija vodovoda u ulici Maršala Tita od Kosovske do Sandžačke u ukpnoj dužini od 490 metara. Zbog malog promera predviđena je i zamena cevi u ulici Đure Bogdanova, u dužini od 240 metara - kaže Radislav Zorić, direktor JKP "Radnik".

Prema njegovim rečima planirano je i postavljanje novog vodovoda na području Donjih salaša, od ulice Svetozara Miletića do Velikog Bačkog Kanala u dužini od oko 1330 metara.

Prilog pripremio Radoje Cvijović.

 

 

POČETNA STRANICA
ODŠTAMPAJ STRANICU