MESEČNE KARTE 2022/23

 

24. februar '23

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Od marta meseca Severtrans u potpunosti prelazi na novi, digitalni sistem izdavanja mesečnih karata.

Prilikom kupovine mesečnih karata u periodu od 01.03.2023. do 05.03.2023. godine, korisnik će svoju mesečnu kartu i zahtev za izradu nove, digitalne kartice popuniti i predati u prostorijama SIVAC.NET_a.

Korisnik će pri tom dobiti privremenu (zamensku) mesečnu kartu koja je validna za vožnju na relaciji za koju se opredelio.

Izrada digitalne mesečne karte (plaća se 500 dinara) i iznos izrade nove mesečne karte plaća se prilikom predavanja zahteva.

Podizanje digitalnih mesečnih karata:

Od 13.03.2023 do 16.03.2013. - podižu se RADNIČKE MESEČNE KARTE

Od 16.03.2023. do 19.03.2013. - podižu se ĐACKE I STUDENTSKE M. KARTE

- Prilikom podizanja digitalne karte potrebno je predati privremenu (zamensku) kartu.

SVE MESEČNE MARKICE KUPLJENE ZA FEBRUAR VAŽE DO 05.03.2023.

Cene mesečnih karata za đake na relacijama ka Somboru i Vrbasu iznose:

- Sivac - Sombor 6096,56 din (sa opštinskim popustom 40%),

- Sivac - Vrbas 7057,87 din (sa opštinskim popustom 40%).

Cene vikend mesečnih kartata su sledeće:

- Sivac - Novi Sad 2800 din

- Sivac - Beograd 4300 din

 

20. oktobar '22

Cene mesečnih karata na svim relacijama za mesec novembar ostaju iste u odnosu na prethodni mesec.

Prema tome, cene mesečnih karata za đake na relacijama ka Somboru i Vrbasu ostaju nepromenjene i iznose:

- Sivac - Sombor 9277,38 din (bez opštinskog popusta),
- Sivac - Sombor 5566,43 din (sa opštinskim popustom 40%),

- Sivac - Vrbas 10740,24 din (bez opštinskog popusta),
- Sivac - Vrbas 6444,14 din (sa opštinskim popustom 40%).

 

06. oktobar '22

Danas je objavljen konačni spisak đaka iz opštine Kula kojima je odobren redovan opštinski popust od 40%, tj. pravo na besplatnu đačku mesečnu kartu za mesec oktobar <KONAČNI SPISAK>

 

30. septembar '22

Danas nam je konačno stigla i zvanična informacija i novi, dopunjeni spisak đaka iz opštine Kula kojima je odobren redovan opštinski popust, a koji od ovog meseca iznosi 40%, tj. pravo na besplatnu đačku mesečnu kartu za mesec oktobar <OKTOBARSKI SPISAK>

Prema tome nove, niže cene mesečnih karata za đake za mesec oktobar, na relacijama ka Somboru i Vrbasu cene su sledeće:

- Sivac - Sombor 9277,38 din (bez opštinskog popusta),
- Sivac - Sombor 5566,43 din (sa opštinskim popustom 40%),

- Sivac - Vrbas 10740,24 din (bez opštinskog popusta),
- Sivac - Vrbas 6444,14 din (sa opštinskim popustom 40%).

 

25. septembar '22

Cene mesečnih karata za đake za mesec oktobar, na relacijama ka Somboru i Vrbasu cene su sledeće:

- Sivac - Sombor 9277,38 din (bez opštinskog popusta),
- Sivac - Sombor 7421,90 din (sa opštinskim popustom 20%),

- Sivac - Vrbas 10740,24 din (bez opštinskog popusta),
- Sivac - Vrbas 8592,19 din (sa opštinskim popustom 20%).

Za sada nismo dobili dopunu spiska đaka iz opštine Kula kojima je odobren redovan opštinski popust od 20% ya mesec oktobar i na dalje. Čim stigne objavićemo na ovoj stranici.

 

06. septembar '22

Danas objavljujemo konačni spisak đaka iz opštine Kula kojima je odobren redovan opštinski popust od 20%, tj. pravo na besplatnu đačku mesečnu kartu za mesec septembar <KONAČNI SPISAK>

Svi koji naknadno predaju dokumentaciju mogu očekivati ostvarenje prava na opštinski popust u oktobru.

 

05. septembar '22

Dopunjen je spisak za redovan opštinski popust od 20%, tj. pravo na besplatnu đačku mesečnu kartu <DOPUNJENI SPISAK05.03.>

 

02. septembar '22

Dopunjen je spisak za redovan opštinski popust od 20%, tj. pravo na besplatnu đačku mesečnu kartu <DOPUNJENI SPISAK>

 

01. septembar '22

Do današnjeg dana redovan opštinski popust od 20%, tj. pravo na besplatnu đačku mesečnu kartu, ostvarili su djaci na spisku koji prilažemo <PRIVREMENI SPISAK>

 

01. septembar '22

Iako je najavljen povećan iznos opštinskog popusta, on ipak i dalje ostaje na dosadašnjem nivou od 20%.

Ukoliko bude promena po ovom pitanju blagovremeno ćemo objaviti.

 

29. avgust '22

OBAVEŠTENJE SEVERTRANSA - O đačkim mesečnim kartama

Opština Kula, Vrbas, Srbobran i Novi Sad

SVI ĐACI MOGU SE VOZITI BEZ MESEČNE KARTE OD 01. DO 04. SEPTEMBRA 2022. GODINE. ĐACI SU U OBAVEZI IZVADITI POTVRDU IZ ŠKOLE I POKAZATI JE VOZNOM OSOBLJU NA UVID. (POTVRDA IZ ŠKOLE ZAMENJUJE MESEČNU KARTU - I TO SAMO U NAVEDENOM PERIODU).

OD 04. SEPTEMBRA 2022. GODINE SVI ĐACI SU U OBAVEZI IMATI VAŽEĆE MESEČNE KARTE.

 

25. avgust '22

Redovan opštinski popust od 20%, kao i pravo na besplatnu đačku mesečnu kartu, ostvaruje se u Uslužnom centru Opštine Kula podnošenjem sledeće dokumentacije:

1 - fotokopija lične karte jednog od roditelja,
2 - potvrda o upisu (može fotokopija),
3 - fotokopija svedočanstva o završenom prethodnom razredu.

Radi izrade đačkih pokaznih kartica, u prostorije SIVAC.NET_a potrebno je dostaviti jednu fotografiju đaka i upisati njegovo ime i prezime kao i relaciju putovanja.

Izrada pokazne kartice iznosi 500diin.

Cene mesečnih karata za đake značajno su povećane u odnosu na prethodnu školsku godinu. Na relacijama ka Somboru i Vrbasu cene su sledeće:

- Sivac - Sombor 9719,16 din (bez opštinskog popusta),
- Sivac - Sombor 7775,33 din (sa opštinskim popustom 20%),

- Sivac - Vrbas 11251,68 din (bez opštinskog popusta),
- Sivac - Vrbas 9001,34 din (sa opštinskim popustom 20%).

 

 

POČETNA STRANICA