Podignuta na veri i ljubavi naših predaka, uz mnogo žrtvi i nesebičnog davanja ova pravoslavna svetinja sazdana je 1873.godine. Svedočeći i čuvajući pravoslavno nasleđe i tradiciju donesenu Arsenijem Čarnojevićem i prošavši sve tegobe dva svetska rata, podseća nas neprestano na zavet naših otaca, pitajući da li smo dostojni vere naše?

Pomozimo obnovu Hrama Svetog Oca Nikolaja

Priloge uplaćujmo:

1. kod blagajnika u kancelariji Crkvene Opštine Sivac (nedeljom i četvrtkom od 8 do 12 časova),

2. na tekući račun: Vojvođanska banka d.d. Novi Sad 355-1046280-14 Eparhija Bačka C.O. Sivac - za obnovu hrama.
Imena svih priložnika biće objavljena na javnim mestima u Sivcu kao i na internet prezentaciji,

3. na devizni račun prema datim instrukcijama.

Molitvama Svetog Oca Nikolaja radujmo se oboženju Sivčana i obnovi života i ugleda naše varoši.

Srpska Pravoslavna Crkvena Opština Sivac
tel. 711 780

------ ----- ------

Instrukcije za loro doznake u EUR-ima

Molimo Vas da izvršite uplatu iznosa od __________ bankarskom doznakom prema sledećim instrukcijama:

SWIFT/bIC:
VBUBCS22 (VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad)

Beneficiary Customer:
59: /54280/2528000153/19
(partija devizne štednje)
Eparhija Bačka - za Crkvenu Opštinu Sivac (obnova hrama)
(naziv korisnika)
21000 Novi Sad, Gimnazijska 1
(adresa, poštanski broj i mesto)

CORRESPONDENTS:
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main.
SWIFT/BIC: DEUT DE FF
Commerzbank AG, Frankfurt am Main.
SWIFT/BIC: COBA DE FF


 

POČETNA STRANICA
ODŠTAMPAJ STRANICU